Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Увійти

Політика конфіденційності

ТОВ «ІНТЕРАКТИВНІ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ» (далі — ІСН) дотримується принципів конфіденційності й недоторканності інформації, отриманої від клієнтів ІСН в рамках надання послуг.

ІСН гарантує збереження інформації з обмеженим доступом та захист персональних даних користувачів програмного комплексу Eddy (далі – Користувачі), у т.ч. при використанні офіційного сайту ІСН, мобільних застосунків, прикладних програмних інтерфейсів та застосувань (далі – Послуги).

Політика конфіденційності (далі – Політика) націлена на публічне інформування Користувачів про порядок збору (обробки), зберігання, передачі персональних даних та інформації, що надається в рамках надання Послуг ІСН.

Використовуючи Послуги ІСН, Користувач погоджується з усіма правилами та умовами Політики.

Перед початком використання Послуг просимо ознайомитися з Політикою.

Мета обробки персональних даних

Метою обробки персональних даних є надання Послуг.

Збір персональних даних

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Користувача, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований.

Неперсоніфікована інформація — інформація, яка не прив’язана до конкретного Користувача Послуг.

Персональні дані, які обробляє ІСН, охоплюють контактні дані, які надаються Користувачами при використанні Послуг. Інформація отримується при використанні Користувачем Послуг, у т.ч. за допомогою сайтів ІСН, мобільних застосунків тощо. Дані передаються Користувачами добровільно з метою забезпечення можливості виконання ІСН зобов’язань за Послугами.

Неперсоніфікована інформація використовується виключно для формування статистичних даних та з метою покращення Послуг, у т.ч. інформування Користувача про нові Послуги. Зокрема у разі використання мобільного застосунку, – версія операційної системи, IP-адреса пристрою, дата та час авторизації у мобільному застосунку.

Цей сайт збирає такі персональні дані неповнолітніх осіб:

 • прізвище, ім’я, по батькові дитини;
 • дата народження;
 • стать;
 • клас;
 • номер телефону (учня або одного з батьків)

Виконавець звертає  увагу, що обробка персональних даних неповнолітніх осіб на платформах ІСН для конкретних цілей на підставі надання неповнолітніми особами під наглядом батьків однозначної згоди на їх обробку даних у момент першої авторизації на платформах ІСН шляхом проставлення спеціальної позначки у визначеному полі під словами «Я прочитав(ла) та погоджуюся з умовами Політики конфіденційності та Договору оферти».

Обробка персональних даних неповнолітніх осіб у документах електронного документообігу закладів освіти, які є Користувачами платформ ІСН здійснюється згідно згоди обробки персональних даних неповнолітніх осіб (їх законних представників), бланк якої надається таким закладом освіти.

Підтвердження надання неповнолітніми особами (їх законними представниками) згоди на обробку персональних даних, зберігаються у володільця таких даних (закладі освіти).

Підстави збору даних щодо учнів, батьків та вчителів для ведення паперових шкільних журналів обліку визначені відповідними законодавчими актами, інструкціями, рекомендаціями МОН, що передбачають можливість створення таких документів лише в електронному вигляді.

Обсяг персональних даних, що вносяться до платформ ІСН, обмежується виключно даними, які є обов’язковими для їх використання у шкільних документах. Персональні дані неповнолітніх осіб (їх законних представників) будуть оброблятися у тому обсязі, який отримали від володільця персональних даних.

Доступ учнів, у т.ч. неповнолітніх, до платформ ІСН здійснюється виключно за рішенням та з дозволу їх батьків шляхом створення для них батьками облікового запису.

Законні представники неповнолітніх осіб зобов’язані їх ознайомити з цією Офертою та чітко дотримуватися її положень та вимог.

Використання інформації

Інформація, яку отримує ІСН, використовується для:

 • cтворення облікового запису Користувача;
 • надання Послуги або функції, яку замовив Користувач;
 • оцінки та аналізу сервісів, які надаються ІСН;
 • ефективного клієнтського обслуговування;
 • забезпечення оновлення і технічної підтримки Послуг, у т.ч. мобільного застосунку на пристрої Користувача;
 • будь-яких інших цілей в обсязі, достатньому для якісного надання Послуг.

Передача інформації третім особам

ІСН може передавати інформацію отриману від Користувачів в рамках надання Послуг третім особам з метою належного виконання своїх обов’язків за цими Послугами.

Поширення ІСН персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Захист конфіденційної інформації та інформації про Користувача

Конфіденційна інформація, персональні дані та неперсоніфікована інформація зберігаються на внутрішніх ресурсах ІСН, доступ до яких обмежується згідно з вимогами положень Політики інформаційної безпеки ІСН.

Інтелектуальна власність

ТОВ «ІНТЕРАКТИВНІ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ» надає Користувачу невиключну, без права на субліцензію, відкличну ліцензію на Курси на платформах ІСН, що поширюється на територію всіх країн світу, на використання Контенту та Курсів, на умовах, викладених у цьому Договорі, та на строк дії Договору виключно видами (способами) використання, передбаченими технічно та в рамках платформ ІСН.

Користувачі (або заклад освіти) залишають за собою всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Контент, що їм належать, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання Контенту та Курсів третіми особами.

У випадку наявності обґрунтованих підозр про порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб матеріалами, що містяться в Контенті та Курсах, Виконавець зберігає за собою право припинити доступ до таких матеріалів через платформи ІСН без попереднього та наступного повідомлення Користувача та не несе відповідальності за внесення таких змін.

Безпека

На веб-ресурсах ІСН вжиті достатні заходи для захисту інформації, проте просимо прийняти до уваги, що абсолютно безпечного та безпомилкового шляху передачі даних мережею Інтернет не існує.

ІСН не несе відповідальності за функціонування серверів, постачальників послуги доступу до мережі Інтернет, роботу третіх осіб, з вини яких може бути неможливий чи обмежений доступ до сайту, можливий витік інформації з вини третіх осіб, а також за розголошення Користувачем своїх персональних даних, у т.ч. даних авторизації на сайті ІСН, у мобільних застосунках, прикладних програмних інтерфейсах та застосуваннях.

Інформація, що розміщена на веб-ресурсах ІСН, охороняється діючим законодавством, яке регулює право інтелектуальної власності. Тиражування, переклад, запис в архіві, копіювання на інші електронні носії інформації, яка розміщена, заборонена.

Права та обов’язки Користувача

Користувач має право на отримання інформації про порядок обробки своїх персональних даних, а також інші права, визначені частиною 2 статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (зі змінами) (далі – Закон).

Користувач зобов’язаній, зокрема, але не обмежуючись:

 • не вчиняти дії, спрямовані на введення інших Користувачів в оману;
 • не надавати в користування свої персональні дані третім особам;
 • не здійснювати збирання, систематизацію, зберігання, обробку або поширення персональної інформації інших Користувачів;
 • не намагатися одержати доступ до персональних даних інших Користувачів будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору даних аутентифікації та ідентифікації.

Якщо Користувач реєструється на платформах ІСН, у мобільних застосунках, прикладних програмних інтерфейсах та застосуваннях від імені та в інтересах третіх осіб, то надаючи дану згоду Користувач підтверджує те, що має достатній обсяг повноваження для вчинення таких дій, в тому числі – щодо надання від їх імені згоди на обробку персональних даних на викладених вище умовах, як їх представник (батько, мати, опікун, та інші, передбачені чинним законодавством, особи).

Згода Користувача

Відповідно до Закону, ІСН здійснює обробку персональних даних Користувачів з метою надання їм Послуг на підставі дозволу на обробку персональних даних, наданого відповідно до Закону для здійснення повноважень та для виконання правочину, стороною якого є Користувач.

Користувач може добровільно надати ІСН згоду на обробку його персональних даних з метою отримання рекламно-інформаційних матеріалів або іншою зазначеною метою.

Реєструючись на офіційному сайті ІСН, у мобільних застосунках, прикладних програмних інтерфейсах та застосуваннях, Користувач підтверджує те, що ознайомлений з умовами цієї Політики конфіденційності, зокрема і з метою обробки персональних даних, зазначених у цій Політиці, і правами, наданими суб’єктам персональних даних згідно зі ст. 8 Закону, та використання персональних даних ІСН, шляхом проставлення галочки у графі «Погоджуюсь з Політикою конфіденційності».

Файли cookie

Cookie — це невеликі текстові файли, які зберігаються на пристроях Користувача під час відвідування сайту ІСН. На сайті ІСН можуть бути використані файли cookie, щоб зрозуміти, який вміст вас цікавить, і запам’ятати вас, якщо ви знову завітаєте на сайт. ІСН зберігає файли cookie, щоб забезпечити технічно бездоганне і оптимізоване надання Послуг.

Файли cookie, які можуть бути використані ІСН, не можуть завдати шкоди пристроям Користувача. Більшість файлів cookie, які можуть бути використані ІСН, є так званими сеансовими файлами cookie, які автоматично видаляються в кінці відвідування Користувачем веб-сайту ІСН. Інші файли cookie залишаються на пристроях Користувача до тих пір, поки він їх не видалить. Ці файли cookie дозволяють розпізнавати браузер Користувача при наступному відвідуванні.

Додаткова інформація

ІСН залишає за собою право змінювати Політику конфіденційності.

У випадку виникнення запитань щодо Політики конфіденційності, надсилайте лист на електронну пошту eddyplatforms@gmail.com

2012 - 2023 © Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації. Всі права на ресурсі захищені законодавством України

Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити вам найкращі враження на нашому сайті. Продовжуючи використовувати наш сайт, ви автоматично погоджуєтеся з використанням даних технологій.Політика конфіденційності

Notifications %s New

Перейти до вмісту